متن ندارد

متن ندارد

کیک شکلاتی28000 تومان

خیلی خوشمزه

افزودن به سبد خرید
01
انتخاب نوع آیتم
Item Type
02
ســــفارشــــی ســـــازی
Customization
03
توضیحات سفارش
Order Details
نوشته‌ی روی سطح کیک
نوشته ی روی بشقاب کیک
مبلغ قابل پرداخت: 0 تومان