درباره ی ما

About Us


شیرینی بلوط در سال 1378 با هدف تولید و فروش شیرینی های با کیفیت آغاز کار نمود.
این واحد از واحد های نمونه ی صنفی می باشد که در سال های 84.86.88.89 با دریافت لوح تقدیر از اداره های محترم اصناف و بهداشت مورد تشویق قرار گرفت.
هدف اصلی ما تولید شیرینی و کیک و فر آورده های دیگر شیرینی با حداکثر کیفیت می باشد.

از دیگر فعالیت های ما تولید زولبیا بامیه های مخصوص و ویژه با کیفیت بسیار بالا در طرح های خاص می باشد.

متن ندارد

متن ندارد